im电竞-im电竞官方网站 0926-39191808

感古四首

作者:im电竞官网 时间:2022-11-13 00:32
本文摘要:朝代:唐朝 作者:卢仝 天生圣明君,必资忠贤臣。舜禹乏股肱,共计佐尧为君。 四载成地理,七政楚天文。阶下蓂荚生子,琴上南风玲。当此夏殷周,时复犹一人。 秦汉事谗巧,魏晋忘机钧。猜疑相翦灭亡,尔来迷恩亲。以愚保其身,自若身堕落。 以智理其国,欲为国之贼。苟图容一身,万事良可恻。真是万乘君,聪慧不受沉惑。父兄叱草莽,无因施羽翼。 日月异又蚀,天地晦如墨。既汝南而后欲,异哉龙之德。人生何所贵,所喜有之本。 昨日盈尺璧,今朝尽瑕弃。苍蝇点耳棘,精舌成锦绮。 箕子为之奴,比干谏而杀。

im电竞官网

朝代:唐朝 作者:卢仝 天生圣明君,必资忠贤臣。舜禹乏股肱,共计佐尧为君。

四载成地理,七政楚天文。阶下蓂荚生子,琴上南风玲。当此夏殷周,时复犹一人。

秦汉事谗巧,魏晋忘机钧。猜疑相翦灭亡,尔来迷恩亲。以愚保其身,自若身堕落。

以智理其国,欲为国之贼。苟图容一身,万事良可恻。真是万乘君,聪慧不受沉惑。父兄叱草莽,无因施羽翼。

日月异又蚀,天地晦如墨。既汝南而后欲,异哉龙之德。人生何所贵,所喜有之本。

昨日盈尺璧,今朝尽瑕弃。苍蝇点耳棘,精舌成锦绮。

箕子为之奴,比干谏而杀。仲尼鲁司寇,投奔为群婢。假如屈原睡,其奈一国醉。

一国饮号呶,一人行谨。之后意欲激颓波,此事真为徒劳。

上山逢猛虎,入海星期一巨鳌。王者苟不死,腰下鱼鳞刀。东海波秋风,三度成桑田。高岸低于屋,斯需逆溪谷。

天地言尚然,人情难久全。夜半白刃仇,旦来金石贝利。萧绶既解法坼,陈印亦弃捐出。

竭节遇刀割,输忠遭祸缠绕。未予衾之眠,信予衾之穿着。镜明不自照,膏润徒自煮。

im电竞官网

抱着剑宽太息,泪坠下秋风前。古来不患寡,所患患失衡。

单醪投长河,三军尽堕落。今人异古人,结托唯亲宾。毁坏坼维鹊巢,敢鳲鸠仁。鄙吝无不分,盼占到阳春。

鸾鹤日已上言,燕雀日已内亲。小物无大志,安测栖松筠。恩眷多弃故,物情尚能逐新。

瓦砾嗣后拂拭,光凌连城珍。唇吻恣谈铄,黄金同灰尘。

苏秦北游赵,张禄西进秦。既变嫂叔节,仍摈华阳君。

万世金石交,一饷如浮云。骨肉且坚决,何况宽羁贫。君什以发财,顾及他聪慧,听得我暂话会稽朱太守。

于是以不受冻饿时,索得人家贵傲妇。读书书史并未润身,负薪艰辛胝生子肘。

曰言琴与瑟,糟糠结持久。不分杀人羽翮出,临临冲天妇斥小人。

im电竞官网

□□□□□□□。其奈一朝太守振羽仪,乡关昼行衣锦衣。哀哉旧妇何眉目,新婿随从向天大哭。

寸心金石徒尔为,杯水庭沙空自悬。乃知迂妇人,嫉妒阴毒心。

唯救眼底事,不思日月浅。等闲所取羞死,忘如甘布衾。


本文关键词:感古,四首,朝代,唐朝,作者,卢仝,天生,圣,明君,im电竞

本文来源:im电竞-www.0633lg.com