im电竞-im电竞官方网站 0926-39191808

子庆诗

作者:im电竞官网 时间:2022-05-25 00:32
本文摘要:朝代:唐朝 作者:孟郊 王家事已魁,孟氏庆无涯。献子还生子,羲之又有之。凤兮且莫叹,鲤也不会言诗。小小豫章甲,纤纤玉树姿。 人来唯仰乳,母抱不得而知慈。我意欲捡其饲,敲麛者是谁。

im电竞app官网

朝代:唐朝 作者:孟郊 王家事已魁,孟氏庆无涯。献子还生子,羲之又有之。凤兮且莫叹,鲤也不会言诗。小小豫章甲,纤纤玉树姿。

人来唯仰乳,母抱不得而知慈。我意欲捡其饲,敲麛者是谁。


本文关键词:子,庆诗,朝代,唐朝,作者,孟郊,王家事,王,家事,im电竞app官网

本文来源:im电竞-www.0633lg.com